CNF Writing Exercise: Spirit of the Childhood Past

Simula noong bata pa man ako ay hilig ko na ang pagkuha ng litrato. Dahil parati akong nakakulong sa bahay noon, kakaunti lamang ang nagiging “subject” ko. Minsan, mga bisita, mga orkid, o mga upuan. Pero kadalasan, ang aking “subject” ay ang mga aso namin na sina Ruper at Rupert.

Isang araw, lumabas ako sa aming hardin. Nakita ko silang dalawa na may ginagawang bago — mga aksyong hindi ko pa nakikita sa aking buong pagkabata.

Snap.

Paglalarong may kababalaghan.

Click.

Nakapatong si Ruper kay Rupert.

Save.

Kay ate Lorraine ko lang nalaman na di pala kanais-nais ang paglalaro nila.

filtered out word vomits